Vymezení pozice produktu či služby na trhu v marketingovém plánu

V šestém kroku při vytváření marketingového plánu se zaměříme na určení pozice našeho produktu či služby na cílovém zákaznickém trhu. Pro vymezení naší pozice na trhu je důležité znát, jak je náš produkt vnímán zákazníkem v porovnání s konkurencí i jak velké povědomí o produktu či značce existuje v cílovém zákaznickém segmentu. Pohled zákazníka na náš produkt se totiž může lišit od našeho pohledu, tj. kde náš produkt vidíme my nebo kde bychom jej chtěli vidět, jak bychom si přáli, aby byl zákazníkem vnímán.Vymezení pozice našeho produktu či služby bychom měli dělat srovnáním s konkrétními konkurenčními produkty, porovnáním cenové hladiny (strategie) produktu, porovnáním jeho vlastností a vnímané hodnoty. Pozici produktu si můžeme zmapovat např. pomocí následující tabulky:

product position - value proposition

Pokud do stanovení pozice našeho produktu na trhu navíc přidáme i např. pohled tržního podílu (jsme č. 1), můžeme pak z tohoto ilustrativního příkladu vyvodit, že náš produkt je sice lídrem na trhu, nejvíce nám konkuruje produkt 1 (cenou, vlastnostmi i hodnotou) a nejdůležitějším odlišujícím faktorem je vlastnost 2, ale jinak náš produkt či služba nenabízí žádnou jinou odlišující vlastnost, kterou by nenabízela v nějaké podobě i konkurence a kterou bychom mohli dobře využít pro zvýšení úspěšnosti marketingového plánu.

Znalost těchto skutečností využijeme při identifikování vhodného UVP a vytvoření silného marketingového sdělení.

Znalost pozice našeho produktu na trhu je pro nás zároveň i podnětem pro další rozvoj produktu (produktovou strategii), abychom zůstali konkurenceschopní, dokázali se více odlišit (tj. nové vlastnosti, zvýšení hodnoty stávajících vlastností), nabídli prémiovou verzi produktu, která na trhu zatím neexistuje apod.