Volba klíčových sdělení v marketingovém plánu

V pátém kroku při vytváření marketingového plánu se zaměříme na vytvoření či výběr sdělení, skrze které budeme zákazníkovi komunikovat jedinečnou hodnotu produktu či služby, unikátnost nabídky (tzv. UVP, tj. Unique Value Proposition). Toto sdělení nám pomůže odlišit se od konkurence a jeho jedinečnost by nám měla pomoci budovat zákazníkem vnímanou hodnotu a generovat zájemce o náš produkt či službu. Důležité je, aby jedinečnou hodnotu produktu vnímal zákazník, aby v naší nabídce viděl přínos pro sebe či pro svoji firmu. Jen tak bude ochoten investovat své peníze do zakoupení našeho produktu či služby.

UVP by mělo být ideálně konzistentní a dlouhodobějšího charakteru. Vychází spíše z vlastností produktu, z charakteru služby, vyjadřuje přidanou hodnotu, odlišující faktory, konkurenční výhody. Na rozdíl od tzv. USP (Unique Selling Proposition), které vyjadřuje jedinečnou prodejní nabídku (např. 30% sleva při uzavření smlouvy na 2 roky do 31. 12. 2011) a bývá spíše krátkodobou záležitostí podporující prodej např. v návaznosti na aktuální reklamní kampaň.

A co tedy může být tím silným sdělením, které zákazníka přesvědčí, aby koupil náš produkt místo produktů konkurenčních? Může to být např. unikátnost produktu, kterou se zásadně odlišujeme od všech ostatních (např. nabízíme nejtenčí notebook na trhu), může to být nejnižší cena na trhu (např. cena letenek u nízkonákladové letecké společnosti), může to být zvýšení efektivity, zjednodušení nějaké činnosti (např. internetový vyhledávač, který nabízí nejsnadnější způsob, jak najít požadované informace) apod. Může to být tedy cokoli, co pomůže zákazníkovi zvýšit tržby, snížit náklady, zefektivnit procesy, zvýšit uživatelský komfort atd., tedy nabízí řešení jeho problémů a uspokojuje jeho potřeby, a to lépe než dokáže konkurence.