Stanovení strategií k dosažení cílů v marketingovém plánu

Ve třetím kroku při vytváření marketingového plánu určíme pro každý stanovený cíl strategii, která nám umožní cílů dosáhnout. Strategií říkáme, jak využít jednotlivých příležitostí.

Zvolenou strategií může např. být:

  • vybudování distribuční sítě
  • vytvoření poptávky
  • změna nákupního chování
  • zvýšení tržního podílu
  • maximalizace marže
  • zjednodušení nákupního procesu
  • identifikování nejvíce rostoucích segmentů trhu
  • atd.

Pokud tedy např. máme za cíl růst tržeb stěžejního produktu, strategií může být vytvoření poptávky. V případě, že naším cílem bude penetrace trhu, strategií může být identifikování nejvíce rostoucích segmentů trhu.