Plánování

S využitím znalostí trhu, konkurence, zákazníka a vývoje firmy za posledních několik let po současnost připravíme krátko-, středně- i dlouhodobé rozvojové plány Vašeho byznysu (vč. akčních plánů) s cílem zajistit generický růst, zvýšit tržby a provozní zisk, upevnit pozici firmy na trhu, zefektivnit návratnost marketingových investic, identifikovat nové příležitosti růstu, inovovat portfolio produktů a služeb směrem k vyšší poskytované přidané hodnotě a vyšší návratnosti investic do jejich rozvoje, optimalizovat obchodní modely a implementovat úspěšné cenové strategie, stabilizovat a dále rozvíjet zákaznickou základnu, optimalizovat procesy a organizační strukturu atd.

Váš úspěšný budoucí rozvoj Vám pomůžeme realizovat prostřednictvím následujících plánů:

  • plán rozvoje byznysu (strategie) vč. finančních plánů
  • marketingový plán s akčními plány
  • produktový plán vč. roadmap
  • change management plán