Personalistika

Oblast personalistiky zahrnuje různé druhy činností, které váš personalista (nebo manažer, řešící si personalistiku osobně) nemusí umět všechny pokrýt, nemá s některými praktické zkušenosti. Přitom kvalitní personalistika má zásadní podíl na úspěchu celé firmy, protože dokáže jak najít a přilákat kvalitní lidi do firmy, motivovat stávající zaměstnance ke kvalitní práci a výkonnosti, tak i nastavit vnitrofiremní HR procesy a pravidla a podpořit management v úspěšném řízení a rozvoji svých podřízených.

Využijte našich zkušeností v následujících oblastech, pomůžeme vám změnit firmu a její posádku na výkonnější a spokojenější.

Poradenství v oblasti lidských zdrojů
  • budování HR oddělení
  • popis a implementace interních resp. korporátních HR procesů
  • interní směrnice
  • pracovně-právní poradenství
  • odměňování a motivace zaměstnanců
  • přijímání a uvolňování zaměstnanců
  • průzkumy spokojenosti
  • psychodiagnostika - hodnocení osobnosti metodou Hogan
Recruitment
  • vyhledávání zaměstnanců na seniorní pozice v oblasti marketingu, produktů a služeb, procesů a projektového řízení (ve spolupráci se smluvními personálními agenturami)