Analýza

Znalost tržního prostředí, na kterém podnikáme, jeho dynamiky, pozice naší firmy a konkurence v jednotlivých segmentech trhu, porozumění souvislostí dosavadního vývoje a současného stavu, ve kterém se nacházíme, a budoucího vývoje, který lze na základě těchto znalostí predikovat, znalost silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vnímání naší firmy a poskytovaných produktů a služeb zákazníkem, znalost potřeb a očekávání zákazníka, jeho vnímání přidané hodnoty a motivačních faktorů, které vedou k nákupu našich produktů či služeb a porovnání s tím, co a jakým způsobem nabízíme dnes, jsou jen některé z důležitých a nezbytných znalostí, které bychom měli mít, abychom byli schopni efektivně plánovat, řídit a úspěšně rozvíjet naše podnikání.

Provedeme veškeré potřebné analýzy pro Váš konkrétní byznys, dle Vašeho zadání a potřeb, abyste měli k dispozici všechny nezbytné informace, na základě kterých budete schopni kvalifikovaně rozhodovat, na kterých můžete dále stavět.

  • segmentace trhu
  • analýza tržního prostředí
  • analýza produktového a zákaznického portfolia
  • analýza vnitrofiremních procesů a organizace
  • analýza marketingové komunikace a efektivity marketingových plánů