Popis tržního prostředí

Jednou z kapitol plánu rozvoje byznysu, kterou bychom neměli opomíjet, by měl být makroekonomický pohled na vývoj trhu a konkurence. Pomůže nám získat přehled o pozici a konkurenceschopnosti naší firmy v tržním prostředí, ve kterém podnikáme.

Makroekonomické údaje

Vývoj inflace, nezaměstnanosti i HDP často ovlivňuje i ekonomický vývoj a výsledky naší firmy. Je tedy dobré znát nejen vývoj těchto ukazatelů v posledních letech, ale rovněž predikci jejich vývoje do následujících let. Rovněž je dobré znát důvody, které tyto ukazatele ovlivňují, abychom dokázali posoudit, jak ovlivňují náš byznys, náš obor či odvětví podnikání.Tak například nízká nezaměstnanost se s velkou pravděpodobností odrazí v tlaku na růst mezd zaměstnanců, jelikož na trhu bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků a firmy si mezi sebou začnou kvalitní pracovníky přetahovat s nabídkou vyššího výdělku a různých benefitů. Vývoj inflace nám zase např. řekne, o kolik reálně klesá cena naší práce, produktů a služeb, pokud inflaci pravidelně nepromítáme do cen pro koncového zákazníka. A konečně vývoj HDP, pokud je např. tažen růstem spotřeby domácností či firem, pro nás může být důležitým indikátorem příležitostí růstu a nových tržeb, a naopak pokud spotřeba domácností a investice firem mají klesající trend, měli bychom se začít připravovat na zvýšení efektivnosti provozu firmy, abychom dokázali udržet naši ziskovost i v případě výpadku na straně tržeb.

Porovnání růstu naší firmy s vývojem HDP a ukazatelem růstu v našem cílovém trhu (oboru či odvětví podnikání) nám ukáže výkonnost naší firmy. Pokud tedy např. zjistíme, že naše firma v posledním roce dosáhla růstu 5%, HDP vzrostlo o 2%, ale v našem oboru byl průměrný růst 7%, tak sice rosteme rychleji než republikové HDP, ale zaostáváme za růstem našeho trhu.

Vývoj mezd

Dalším důležitým ukazatelem, který bychom měli pravidelně sledovat, je růst mezd. Porovnáním celorepublikového růstu mezd a průměrného růstu mezd v našich tržních segmentech, které definují náš trh, s růstem mezd v naší firmě zjistíme, jestli naše mzdové náklady rostou pomaleji, rychleji nebo stejně s trhem. Tento poznatek lze poté využít při plánování mzdových nákladů firmy.

Za předpokladu, že mzdové ohodnocení našich zaměstnanců se pohybuje v rozmezí srovnatelném s konkurenčními firmami, odpovídá naši pozici na trhu a nehrozí nám odchod kvalitních a klíčových zaměstnanců ke konkurenci, můžeme se při plánování růstu mezd držet trendu. Pokud jsou naši zaměstnanci v porovnání s ostatními podhodnoceni a chceme-li se dlouhodobě vyvarovat odchodu kvalitních zaměstnanců se zkušenostmi ke konkurenci, můžeme naplánovat rychlejší růst mezd než je průměr (s ohledem na udržení ziskovosti) a tím se postupně dostat na úroveň běžnou v ostatních firmách. Firmy, jejichž zaměstnanci jsou v porovnání s konkurencí nadprůměrně ohodnoceni, bývají lídry trhu a zaměstnávají nejkvalitnější pracovníky dostupné na trhu, což jim dává silnou konkurenční výhodu a větší prostor pro plánování vývoje mzdových nákladů v souladu se strategií firmy.

Mikroekonomické údaje

Při plánování budoucího rozvoje našeho byznysu bychom měli znát svoji pozici na trhu a umět porovnat vývoj naší firmy s vývojem konkurenčních firem. Mezi ukazatele, které bychom měli sledovat, patří tržní podíl a tržby.

Abychom zjistili tržní podíl náš a konkurenčních firem, musíme napřed definovat velikost trhu, na kterém podnikáme. Pokud je velikost trhu 1,000 mil. Kč a naše tržby v tomto cílovém trhu činí 300 mil. Kč, pak náš tržní podíl činí 30%. Zbývající část trhu je rozdělena mezi konkurenční firmy, a pokud trh není saturován, existuje zde i část trhu, kterou zatím žádná firma neobsluhuje a poskytuje tak příležitost pro zvýšení našeho tržního podílu bez potřeby růstu na úkor konkurence.

Porovnáním dosažených tržeb v jednotlivých letech a jejich meziročního vývoje zjistíme, zda dlouhodobě rosteme rychleji nebo pomaleji než naše konkurence, tj. jak naši tržní pozici ohrožují firmy, které jsou za námi, a jak rychle se nám daří dohánět konkurenční firmy, které jsou před námi. Celkový růst všech firem v daném cílovém trhu se promítá do růstu trhu a jeho velikosti, což nám rovněž umožní sledovat, zda rosteme rychleji nebo pomaleji než celkový trh a jak se vyvíjí náš tržní podíl. Dobré je rovněž znát důvody růstu či poklesu či stagnace tržeb konkurence. Všechny tyto znalosti by nám měly pomoci stanovovat růstové cíle naší firmy a předcházet tak propadu naší pozice na trhu.

Dynamika trhu

V neposlední řadě bychom se měli podívat, jaké vlivy působí a mění tržní prostředí a konkurenci, a jaké z toho pro nás plynou příležitosti a hrozby. Může se např. jednat o omezené možnosti dalšího růstu velikosti našeho trhu, připravovaný vstup nového silného konkurenta na náš cílový trh, plánovaná akvizice menších firem lídrem trhu (tj. konsolidace trhu) a tím posílení jeho pozice, příchod nové revoluční technologie či produktu, která změní potřeby koncových zákazníků, čímž se naše produkty a služby stanou konkurence neschopné atd.

Pozn.: Potřebné makroekonomické údaje můžeme čerpat z Ministerstva financí a Českého statistického úřadu, mikroekonomické údaje z Obchodního rejstříku a jiných dostupných zdrojů