Podpůrné aktivity zvyšující efektivnost marketingového plánu

V devátém kroku při vytváření marketingového plánu si specifikujeme podpůrné aktivity a nástroje, které nám pomohou zvýšit účinnost plánu a zajistit co nejefektivnější dosažení stanovených cílů. V podstatě jde tedy o to, jaké mechanismy či procesy nám pomohou měřit, vyhodnocovat a pružně reagovat na průběžné výsledky při realizaci plánu, dají nám kontrolu a jistotu, že jsme na dobré cestě k naplnění cílů při dosažní co nejvyšší návratnosti marketingových investic.

Těchto podpůrných aktivit může být celá řada a jsou jak interního (tj. vnitrofiremní), tak i externího charakteru (tj. prováděné na straně zákazníka). Zaměřit bychom se měli např. na tyto oblasti:

  • zavedení kontrolních a vyhodnocovacích procesů
  • implementace metrik a měřicích systémů
  • zajištění zpětné vazby
  • maximalizace zákaznických kontaktních míst/kanálů
  • průzkumy, ankety, „hlas zákazníka“ (VOC)
  • atd.

Pokud tedy bude např. jedním z cílů plánu zvýšení povědomí o značce produktu v horizontu jednoho roku, měli bychom si předem stanovit metriku a definovat metodu měření a naplánovat termíny průběžného průzkumu povědomí o značce (např. po 3 měsících a po 6 měsících), tak abychom mohli včas zjistit, zda trend růstu povědomí o značce odpovídá očekávání a investovaným penězům a zda po roce při vyhodnocení dosáhneme stanoveného cíle. Pokud průběžným měřením zjistíme, že trend neodpovídá našemu očekávání, máme možnost včas investice pozastavit, provést optimalizaci např. taktiky či sdělení a v investicích opět pokračovat způsobem, který bude efektivnější a povede k cíli.

Jako další příklad si můžem uvést plán přivedení návštevníků na naše webové stránky prostřednictvím bannerové reklamy s následným nákupem zboží v našem internetovém obchodu. V tomto případě pro měření návštěvnosti a konverze zákazníka použijeme některý z analytických nástrojů měření návštěvnosti. Nejúčinnější banner (tj. takový, který nám generuje nejvíce návštěv) vybereme metodou A/B testing a dle údajů z analýzy konverze se snažíme optimalizovat nákupní proces, aby nám v průběhu objednávky odpadávalo co nejméně zákazníků.

Jako třetí příklad, pokud bylo součástí plánu získání kontaktních údajů zákazníka, si můžeme uvést využití následné e-mailové komunikace s informacemi o novinkách a aktuálních nabídkách, nebo využití obchodních telefonátů pro ověření, zda zákazník obdržel zaslanou nabídku, byl spokojen se službou apod.